Blog fotograficzny: Atrakcje dla dzieci i rodziny, woj. śląskie.

Na fotograficznym blogu pa.ka możesz znaleźć ciekawe miejsca do spędzenia z rodziną cały dzień. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Wszystko to jest przedstawione w wysokiej jakości zdjęcia. Do oglądania są galerie z Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu i Warowni Pszczyńskich Rycerzy. A w przygotowaniu są już Zagroda Żubrów w Pszczynie, ZOO w Opolu i Wrocławiu. Zapraszamy: kapczynski.eu

NIKE LUNAR FORCE 1 DUCKBOOT

NIKE LUNAR FORCE 1 DUCKBOOT

How to quickly make the best tortilla (sandwich) wrap

How to quickly make the best tortilla (sandwich) wrap

Unboxing and first look – Ultrabook 13,3″ ASUS Zenbook UX303LN

Unboxing and first look – Ultrabook 13,3″ ASUS Zenbook UX303LN

Wstęp do profesjonalnej kosmetyki pośmiertnej

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA ZWŁOK I KOSMETYKI POŚMIERTNEJ W programie m.in.: Toaleta pośmiertna wraz z ubieraniem zmarłego Kształtowanie naturalnego (spokojnego) wyrazu twarzy Podstawowa kosmetyka pośmiertna – makijaż no makeup Korekcja przebarwień i tuszowanie niedoskonałości skórnych Makijaż pośmiertny dla kobiet Makijaż pośmiertny dla mężczyzn Rozległa dyskoloracja: np. zwłoki zażółcone, całkowicie sina twarz * Makijaż osoby otyłej * Tricki kosmetyczne: pomniejszanie ust (opuchlizna) powiększanie ust (odwodnienie), modelowanie bardzo opuchniętej twarzy* SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM – CEL SZKOLENIA Szkolenia z Kosmetyki Pośmiertnej mają na celu przygotować pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów lub udoskonalić ich umiejętności w Profesjonalnym przygotowaniu zwłok do pochówku – kremacji –transportu. Mamy nadzieję, że nasza kilkunastoletnia wiedza teoretyczna i praktyczna przekazana Państwu pogłębi państwa dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w branży pogrzebowej. – METODYKA DZIAŁAŃ Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu fachowego zajęcia się ciałem zmarłego. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych. Wstęp do profesjonalnej kosmetyki...

Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu

Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu organizuje szkolenia mające charakter nieodpłatny w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne firmy”, które to szkolenia mają na celu przeszkolenie osób, w szczególności mikroprzedsiębiorstw i MSP, osób samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą), których przedsiębiorstwa są członkami Cechu Rzemiosł Różnych w Olkuszu. Strona projektu: „Nowoczesne rozwiązania – Dynamiczne firmy” Poznaj historię Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu.

Zyrafka.com – Blog mamy po trzydziestce

Fragment wpisu z blogu: Cholernie trudno oderwać się od tych wszystkich schematów, reguł, złotych myśli, przyzwyczajeń, którymi nasiąkamy w dzieciństwie. Od tego, czym było i czym jest macierzyństwo w wydaniu kobiet 55+. Jak myślę, jaką matką chcę być, to mówię sobie: nie taką jak matki z wymienionego pokolenia. Zapraszamy: Blog mamy po trzydziestce: Zyrafka.com

Hodowla Australijskich Labradoodle

Hodowla Australijskich Labradoodle Pierwszą hodowlę Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce prowadzi pani Edyta Gajewska, która wkłada w nią całe swoje serce. W ramach prowadzonej hodowli pani Edyta ofe­ru­je na sprzedaż psy rasy Austra­lij­ski Labra­do­odle w trzech roz­mia­rach: stan­dard, średni, minia­tu­rowy. Psy Wło­cha­tej Pasji pocho­dzą od twór­czyni rasy Rutland Manor, z naj­lep­szych linii psów pra­cu­ją­cych. Pani Edyta Gajew­ska z dużym zaangażowaniem prowadzi również serwis internetowy Włochata Pasja. Serwis jest poświęcony nie tylko hodowli australijskich labradoodli. Pani Edyta pisze także o historii i charakterystyce rasy, pielęgnacji, zagadnieniach zdrowotnych, testach temperamentu, socjalizacji i behawiorystyce. Należy dodać, że pani Edyta Gajew­ska to beha­wio­ry­sta zwierzęcy. Testy tem­pe­ra­mentu szcze­niąt wykonywane są po to, aby dobrze dopasować psa do rodziny. Przeprowadzane są w 49 dniu życia psów. Z kolei socja­li­za­cja polega na oddziaływaniu bodź­ców, jakie odbiera szcze­nię w kry­tycz­nym okre­sie roz­woju (tj. do ok 12–16 tygo­dnia życia). Znaczenie dla dalszego rozwoju i temperamentu psa ma zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała liczba bodźców. Zadaniem trenera-behawiorysty jest nauczenie psa, jak prawidłowo reagować na dźwięki, sytuacje, ludzi itp. W ramach socjalizacji wykonuje się również masaż psów. Dla każdego miotu Włochatej Pasji przygotowywane są plany socja­li­za­cji. Dzięki temu każde szcze­nię jest odpowiednio przygotowane pod kątem adop­cji. Włochata Pasja to pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle w Polsce i jedna z pierw­szych w Euro­pie, która wyko­nuje testy DNA i należąca do ALFAEUROPE. ALFAEUROPE to orga­ni­za­cja zrze­sza­jąca hodow­ców  psów rasy Austra­lij­skie Labra­do­odle. Wymogi tej organizacji są wyjątkowo restrykcyjne – każdy szcze­niak musi prze­chodzić testy DNA na potwierdze­nie pokre­wień­stwa. Australijskie Labradoodle Australijskie Labra­do­odle to doskonałe psy dla dzieci, przyjazne i dobrze czujące się w rodzinie, towarzysze zabaw. Ich sierść jest hipoalergiczna. Nie są agresywne, wprost przeciwnie – charakteryzuje je delikatność charakteru. Osiągają wysokie wyniki w treningach posłuszeństwa. Pracują jako psy towarzysze,  dobrze współpracują z człowiekiem. Warto dodać, ze Austra­lij­ski Labra­do­odle Wlo­cha­tej Pasji – Don­nan jest tre­no­wany w celu sta­nia się ofi­cjal­nym psem...